ಎಟಿ & ಸಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟ

ಎಟಿ & ಸಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟ

 

ಎಟಿ & ಸಿ ನಷ್ಟಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗವು ಕಳೆದ ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಷ್ಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಎ ಟಿ &ಸಿ ನಷ್ಟವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ – ತಾಂತ್ರಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಷ್ಟ .
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಷ್ಟವು ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು
ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಎ ಟಿ &ಸಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎ ಟಿ &ಸಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂದಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-03-2020 12:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin