ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ

ಎಂ.ಜಿ.ಟಿ - 9 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2018-19 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2015-16 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2014-15 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2013-14 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2012-13 ಭಾಗ- 1 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಭಾಗ- 2 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ವರಧಿ 2011-12 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-05-2020 10:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin