ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

Contact Us - BRAZ

BRAZ Zone

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
CEE (BRAZ) 9448234567 080 23500117 cebraz@bescom.co.in Chief Engineer, Bengaluru Rural Area Zone (BESCOM)#1-4/3, 5th floor, Rajajinagar IT Park, Rajajinagar Industrial Estate, Bengaluru - 560001
SEE (BRAZ) 9448452103 080 23500164 sebraz@bescom.co.in
CA (BRAZ) 9448279144 080 23500060 cabraz@bescom.co.in

Bangalore Rural Circle

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9448279007 080 22262420 sebrc@bescom.co.in Superintending Engineer, Bengaluru Rural Circle BESCOM No 32/1, 3rd Floor, Crescent Towers, Crescent Road, Madhavanagar, Bengaluru - 560001
EE 9448452101 080 22262416 eeobrc@bescom.co.in
DCA 9448279120 080 22262430 dcabrc@bescom.co.in
EE (Civil) 9448094836 080 22262416 eecivilbrc@bescom.co.in

Nelamangala Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279025 080 27725644 eenelamangaladivision @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM BH.Road, Nelamangala - 562123
AOI (I/A)       aoianelamangala@bescom.co.in
AO 9449865121     aonelamangala@bescom.co.in

Nelamangala Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279077 080 27725585 aeenelamangala@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, BH.Road, Nelamangala-562123
AET 9900788102     aetnelamangala@bescom.co.in
AAO 9482591362     aaonelamangala@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483696600 080 27722122 ae1_nelamangala@bescom.co.in BESCOM, BH.Road, Nelamangala-562123

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8277892552 080 27722122 ae2_nelamangala@bescom.co.in BESCOM, BH.Road, Nelamangala-562123

O&M - Madanayakanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873406       Near Indian Oil Petrol Bunk, Madanayakanahalli Village, Bangalore North Taluk - 562162

O&M - Sondekoppa

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873977       Near Govt Hospital, Sondekoppa Village, Nelamangala Taluk - 562130

Dodda Ballapur Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279080 080 27623913 aeedodaaballapura @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, near T.B. Circle, Doddaballapur-561203.
AET 9611851858     aetdodaaballapura @bescom.co.in
AAO 9449865130 080 27623913 aaododaaballapura @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844785 080 27622003 ae1_dbpura@bescom.co.in Near Old bus stop, Doddaballapura Town,Doddaballapur-561203.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844769 080 27622003 ae2_dbpura@bescom.co.in Near Old bus stop, Doddaballapura Town,Doddaballapur-561203.

O&M - Bashashetty Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873413       Near Govt High School, Bashettihalli Village, Doddaballapur Taluk - 561203

O&M - Melkote Cross

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873413       Near Govt Primary School, Melekote Cross, Melekote Village, Doddaballapur Taluk - 561205

Dodda Ballapur Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277892573 080 27623913 aeedodaaballapurarural @gmail.com Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, near T.B. Circle, Doddaballapur-561203.
AET 9611851858     aetdodaaballapura @bescom.co.in
AAO 9449865130 080 27623913 aaododaaballapura @bescom.co.in

O&M - Sasalu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873926     aedoddabelavangala_dbpura @bescom.co.in Near Anjaneya Temple, Sasalu Village, Doddaballapura Taluk - 561204

O&M - Dodda Belavangala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844766     aedoddabelavangala_dbpura @bescom.co.in Near H P Petrol Bunk, Tumkur road, Doddabelvangala, Doddaballapura Taluk,Doddaballapur-561204.

O&M - Kanasawadi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844777     aedoddabelavangala_dbpura @bescom.co.in Behind Government Hosiptal, Kanasawadi Village, Dodda Ballapura Taluk - 560089

O&M - Thubegere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449844752     aethubegere_dbpura @bescom.co.in Near BCM Hostel, Sothenahalli Road, Tubagere, Doddaballapura Taluk - 561203

Dabaspet Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277892562     aeedabaspete.work@gmail.com Near Shivas Family Dhaba, NH48 Tumakur Road, Dabaspete, Nelamangala Taluk - 562111
AAO 9972928991      
AET 9538449620      

O&M - Dabaspet

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9980553047 080 27732059 ae3_nelamangala@bescom.co.in Teachers Layout, Agalaguppe Road, Dabaspete, Nelamangala Taluk - 562111

O&M - Thaymagondlu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9880314595 080 27732059 aethaymgondlu_nelamangala @bescom.co.in Near Thyamagondlu Bus Stop,Thyamagondlu,Doddaballapur Road, Bangalore - 560064.

Hosakote Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279024 080 28562559 eeyelahankadivision @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM BESCOM,Opposite to Nalapaka Hotel, KEB Circle, Hosakote-562114.
AEE (Office)       aeeoyelahanka division @bescom.co.in
AO       aoyelahanka division @bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiayelahanka division @bescom.co.in
SK       skyelahankadivision @bescom.co.in

Devanahalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279082 080 27681336 aeedevanahalli@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near Devanahalli New Bus Stand, Devanahalli-562110.
AET 9448549409     aetdevanahalli@bescom.co.in
AAO 9449865136 080 27681336 aaodevanahalli@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9844597668     ae1_devanahalli@bescom.co.in Near Devanahalli New Bus Stand, Devanahalli-562110.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871644     ae2_devanahalli@bescom.co.in Near Devanahalli New Bus Stand, Devanahalli-562110.

O&M - Avathi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871677     aeavathi_devanahalli @bescom.co.in Near Grama panchayath office, Avathi., Devanahalli-562110.

O&M - Budigere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871733     aevidyanagar_devanahalli @bescom.co.in Near starling school, Budigere, Devanahalli- 562129

O&M - Vijayapura-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871571     aevijayapura1_devanahalli @bescom.co.in Near Bus Stop Chikkaballapura Road Vijayapura,Devanahalli - 562135

O&M - Vijayapura-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871566     aevijayapura2_devanahalli @bescom.co.in Near Bus Stop Chikkaballapura Road Vijayapura,Devanahalli - 562135

Vidyanagar Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449871699 080 27681336 aeevidyanagara.work@gmail.com Palekamma Nagar, Behind Decathlon Anubhava, Chikka Jala Village, Bangalore North Taluk - 562157
AET 9900999059 080 27681336  
AAO 9449871569      

O&M - Vidyanagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871692     aevidyanagar_devanahalli @bescom.co.in Beside Sonnappanahalli Grama Panchayath Office, Sonnappanahalli Village, Bangalore North Taluk- 562157

O&M - Sadahalli Gate

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871702     aevidyanagar_devanahalli @bescom.co.in Opp ITC, Sadahalli Cross, Meenakunte Hosur, Bangalore North Taluk - 562157

Hosakote Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279084 080 27931280 aeehosakote@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, KEB Circle, Hosakote-562114
AET 9686358181     aethosakote@bescom.co.in
AAO 9449865135 080 27931280 aaohosakote@bescom.co.in

O&M - Hosakote Town

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871194     aehosakote_hosakote @bescom.co.in KEB Circle, Hosakote-562114

O&M - Pillaguppa

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871186     aepillaguppa_hosakote @bescom.co.in Chinthamani road, Pillaguppa,Hosakote-562114

O&M- Mugabala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8095536418       Chinthamani Road, Pillaguppa Village, Hosakote Taluk - 562114

O&M - Thirumanashettyhalli Gate

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871175       Near Grama Panchayath, Kannamangala Village, Bangalore East Taluk - 560067

O&M - Devanagondi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871183     aedevangondi_hosakote @bescom.co.in Near Panchayath Office Devanagondi Village Hosakote Taluk, Hoskote-562114

O&M - Jadigenahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871164     aejadigenahalli_hosakote @bescom.co.in Near Panchayath Office Jadigenahalli Village Hosakote Taluk, Hoskote-562114

Nandagudi Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279085     aeenandagudi@bescom.co.in Chinthamani road, Near Nandgudi police station, Nandgudi-562122
AET 9449871771     aetnandagudi@bescom.co.in
AAO 9449865137 080 27961601 aaonandagudi@bescom.co.in

O&M - Nandagudi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871746     aenandagudi_nandagudi @bescom.co.in Chinthamani road, Near Nandgudi police station, Nandgudi-562122

O&M - Sulibele I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871762     aesulibele1_nandagudi @bescom.co.in Near Sulibele police station, Sulibele-562129

O&M - Bendiganahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871758     aesulibele2_nandagudi @bescom.co.in Opp Government high school, Bendignahalli-562129

Avalahalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449871689 080 27931280 aeeavl.work@gmail.com Near Ravindu Toyota Showroom, Old Madras Road, Avalahalli - 560049
AAO 9449865135     aaohosakote@bescom.co.in
AET 9686358181      

O&M - Avalahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871193     aeavalahalli_hosakote @bescom.co.in Near Toyota Showroom Avalahalli Village,Hosakote-562114

O&M - Doddagubbi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449871184     aedoddagubbi_hosakote @bescom.co.in Venkat Reddy Building, Bileshivale road, Dodda Gubbi, Hosakote-562114

O&M - Sai Garden

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449871163       Near Grama Panchayath, Kannamangala Village, Bangalore East Taluk - 560067

Ramanagar Circle

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9449841655 080 28488780 seramnagara@bescom.co.in Superintending Engineer, Ramanagara Circle BESCOM 1st Floor, TTMC Building, Mysuru Road, Above Kengeri Satellite bus stop, Kengeri, Bengaluru - 560060
EE 9448279026 080 28488723 eeoramnagara@bescom.co.in
DCA 9449841658 080 28488717  
EE (Civil) 9448094836      

Ramanagar Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279026 080 27273521 eeramanagardivision @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Post office Road, Opposite Post Office, Ramanagar - 562159
AEE (Office)       aeeoramanagardivision @bescom.co.in
AO       aoramanagardivision @bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiaramanagardivision @bescom.co.in
SK       skramanagardivision @bescom.co.in

Bidadi Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448094839 080 27288158 aeebidadi@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM,Banandur Road, Bidadi, Ramanagar-562109.
AET 9686372333     aetbidadi@bescom.co.in
AAO 9449865145 080 27288158 aaobidadi@bescom.co.in

O&M - Bidadi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866756     aebidadi_bidadi@bescom.co.in Near Bidadi Bus stop, Bidadi.Ramanagar-562109.

O&M - Byramangala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866757     aebyramangala_bidadi @bescom.co.in Bidadi main road, Byramangala Village,Ramanagar-562109.

O&M - Manchanayakanahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866755     aemanchanayakanahalli @bescom.co.in Manchanayakanhalli village, Ramanagar-562109.

O&M - Bannikuppe-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449872466     aebannikuppe1_bidadi @bescom.co.in Near Bidadi Bus stop,Bidadi Ramanagar-562109.

O&M - Uragahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866754     aeuragalli_bidadi @bescom.co.in Near Namdhari, Uragahalli Village, Ramanagar-562109.

Channapattana Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279091 08113 7255390 aeechannapattanarural @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, Near KSRTC Bus Stand, Channapatna-562160
AET 9449873055     aetchannapattanarural @bescom.co.in
AAO 9449865142 08113 7255390 aaochannapattanarural @bescom.co.in

O&M - B.V Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
JE 9449866772          

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866772     ae1_channapattanarural @bescom.co.in Opposite to Inspection Bungalow,Channapattana Town-562160

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873028     ae2_channapattanarural @bescom.co.in Opposite to Inspection Bungalow,Channapattana Town-562160

O&M - Saraguru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9739349158     ae3_channapattanarural @bescom.co.in Kodamballi Village, Channapatna taluk,Channapattana - 562140.

O&M- Kodamballi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
JE 9739349158       Kodamballi Village & Panchayathi, Virupakshipura Hobli, ChannapatnaTaluk-562138

Channapattana Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279090 8113 7254278 aeechannapattanaurban @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, Near KSRTC Bus Stand,Channapatna-562160
AET       aetchannapattanaurban @bescom.co.in
AAO 9449865141 8113 7254278 aaochannapattanaurban @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866773     ae1_channapattanaurban @bescom.co.in Old KEB Quarters, Channapatna town. 562160

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 944866774     ae2_channapattanaurban @bescom.co.in Old KEB Quarters, Channapatna town. 562160

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873018     ae3_channapattanaurban @bescom.co.in Mudigere village, Channapatna - 562108

Ramanagar Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448088763 080 27273688 aeeramanagarrural @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, C.M.C. Complex, MG Road, Agrahar, Ramanagar-562159.
AET 9980111922     aetramanagarrural @bescom.co.in
AAO 9449865140 080 27273688 aaoramanagarrural @bescom.co.in

O&M - Shanaboganahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866759     aesanbognahly_rmnagarural @bescom.co.in Shanubhoganahalli Village, Ramanagara- 562159.

O&M - Jalamangala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866758     aejalamangala_rmnagarural @bescom.co.in Jalamangala village, Ramanagara- 562159.

O&M - Suganahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449872841     aesugunahly_rmnagarural @bescom.co.in Sugganahalli village, Ramanagara- 562128.

O&M - Kylancha

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866758     aekylancha_rmnagarural @bescom.co.in Kanakapura road,Kylancha village,Ramanagara - 562159

O&M - Banniguppe

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866760     aebanniguppe_rmnagarural @bescom.co.in Bannikuppe village, Ramanagara- 562159.

Ramanagar Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279088 080 27273323 aeeramanagarurban @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, Post office Road, Opposite to Post Office, Ramanagar-562159
AET       aetramanagarurban @bescom.co.in
AAO 9449865139 080 27273323 aaoramanagarurban @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866761     ae1_ramanagarurban @bescom.co.in Near Darga, CMC Building, Ramanagara town-562159.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866762     ae2_ramanagarurban @bescom.co.in Near Darga, CMC Building, Ramanagara town-562159.

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866763     ae3_ramanagarurban @bescom.co.in Near KSRTC Bus stop, BM road, Ramanagara town- 562159.

Bevooru Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449866753     aeebevoor@gmail.com) Opposite Government KSRTC Bus Stand, Channapatna-562160
AET        
AAO        

O&M - Bevooru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873025, 9742134333       Bevooru Section, Opposite Taluk Panchayath Office, Bevooru-562108

O&M - Gowdagere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
JE 9449873036       Gowdagere Section, Opposite Taluk Panchayath Office, Bevooru-562108

O&M - Dashavara

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
JE 9741982168       Opposite Government KSRTC Bus Stand, Channapatna-562160

Kanakapur Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449841650 080 27522440 eekkp@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Kuru Pet, Sangam Road, Kanakapura - 562117
AEE (Office)       aeekkp@bescom.co.in
AO       aokkp@bescom.co.in

Kanakapur Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279087 080 27541361 aeekanakapurarural @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, Kodihalli Village, Kanakapura Taluk, Ramanagar District-562119
AET 9449872597     aetkanakapurarural @bescom.co.in
AAO 9449865144 080 27541361 aaokanakapurarural @bescom.co.in

O&M - Kodihalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866766     aekodihalli_knkpurarural @bescom.co.in Near Bus Stand Kodihalli Circle Hogenahalli Road Kanakapura-562117.

O&M - Hukunda

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866766     aekodihalli_knkpurarural @bescom.co.in  

O&M - Hunasenahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449872597     aekodihalli_knkpurarural @bescom.co.in Hunasenahalli Village Kodihalli Hobli Kanakapura Taluk

Kanakapur Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279086 080 27522443 aeekanakapuraurban @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, Kuru Pet, Sangam Road, Kanakapura-562117.
AET 9743330491     aetkanakapuraurban @bescom.co.in
AAO 9449865143 080 27522443 aaokanakapuraurban @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866768     ae1_knkpuraurban@bescom.co.in Assistant Engineer,AVR Road, Kanakapura-562117.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449872563     ae2_knkpuraurban@bescom.co.in Assistant Engineer,AVR Road, Kanakapura-562117.

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866769     ae3_knkpuraurban@bescom.co.in Allimaranahalli, Kanakapura -562117

Harohalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449841648 080 27563111   Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Ranganadoddi,Bidadi Road,Near 66/11 MUSS,Harohalli Village, Kanakapura Taluk,Ramanagar- 562112.
AET 9663356024      
AAO 9916839766 080 27563111  

O&M - Harohalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866767     aeharohalli_knkpuraurban @bescom.co.in Near KSRTC Bus stop, Anekal Road, Kanakapura taluk,Ramanagara Distic Pin Code-562112

O&M - Maralavadi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866770     aemaralavadi_knkpuraurban @bescom.co.in Hanumanthapura,Dodda Maralawadi,Kanakapura taluk,Ramanagar -562121.

O&M - Jakkasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Inch AE 9449866767, 9448669044     aemaralavadi_knkpuraurban @bescom.co.in Near Harohalli Subdivision Office, Harohalli-562112

Sathanur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844832 080 27551009   Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Lokamatha Building, Kabbal Road, Satanur Village, Kanakapura Taluk, Ramanagar District-562126.
AET 9449872612      
AAO 9449865146 080 27551009  

O&M - Sathanur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866765     aesathnur_knkpurarural @bescom.co.in Doddalahalli main road,Sathnur village,Kanakapura taluk,Ramanagar-562126.

O&M - Kabbalu

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9740065885       Kabbalu village, Kanakapura taluk,Sathnur Hobli, Ramanagara-562126.

O&M - Dodda Alahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866764     aedoddlahly_knkpurarural @bescom.co.in Sathnur road,DKS Nagara,Kanakapura Taluk,Uyyaballi Hobli, Ramanagara-562126.

Chandapur Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279027 080 27835961 eechandapuradivision @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Near Anekal Road, Beside A.N.R. Choultry, Chandapura, Bengaluru - 560099
AEE (Office)       aeeochandapuradivision @bescom.co.in
AO       aochandapuradivision @bescom.co.in
AO (I/A)       aoiachandapuradivision @bescom.co.in
SK       skchandapuradivision @bescom.co.in

Anekal Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279092     aeeanekal@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Opp to Sri Rama kuteera, Near Raghavendra Circle, Aanekal, Bangalore-562106
AET 7892377421     aetanekal@bescom.co.in
AAO 9449865149     aaoanekal@bescom.co.in

O&M - Anekal

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866792     aeanekal_anekal@bescom.co.in Opposite to Rama temple,Anekal Town, Bangalore-562106

O&M - Indalavadi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866793       Indlavadi Cross,Anekal Taluk, Bangalore-562106

O&M - Anekal Urban

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
JE 9449872435       Anekal BESCOm office, Opposite Rama temple , Anekal Town

O&M - Anekal Rural

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449866792     aeanekal_anekal@bescom.co.in Opposite to Rama temple,Anekal Town, Bangalore-562106

Chandapur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279093 080 27831004 aeechandapura@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near Anekal Road, Beside A.N.R. Choultry, Chandapura, Bangalore-560099.
AET 9686664827     aetchandapura@bescom.co.in
AAO 9449865148 080 27831004 aaochandapura@bescom.co.in

O&M - Chandapur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449629337     aechandapura_chandapura @bescom.co.in Near Anekal Road, Beside A.N.R. Choultry, Chandapura, Bangalore-560099.
JE 9449866783      

O&M - Hebbagodi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866788       Hebbagodi Village Chandapura Hobli , Bangalore-560099.

O&M - Bommasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449866794       Near Canara Bank,Bommasandra Industrial Area,Bangalore-560099.
JE 9449866785      

O&M- Surya City

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9164677908       BESCOM Office, Anekal Main Road,Chandapura Town-562107
JE 9449629337      

Veerasandra Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 8277892574     aeevsr@gmail.com Veerasandra, Ananth Nagar Main Road, Near Huskur Gate, Hosur Road-560099
AET       aetchandapura@bescom.co.in
AAO 9945469648     aaochandapura@bescom.co.in

O&M - Veerasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449872334       Veerasandra Village Chandapura Hobli ,Bangalore-560100

O&M - Mutthanalluru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866789       Muthanallur, Sarjapura Hobli, Anekal Taluk,Bangalore -560099.

O&M - Ananthanagar

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449872371       Anantha Nagar, Phase-1 Kammasandra-560100

Attibele Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9449844891 080 27844010 aeeattibele@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Anekal Road, Attibele, Near Canara Bank, Anekal Taluk, Banglore-562104
AET 8277067088     aetattibele@bescom.co.in
AAO -(I/C) 9449865150 080 27844010 aaoattibele@bescom.co.in

O&M - Attibele

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866796     aeattibele_chandapura @bescom.co.in Anekal Road, Attibele, Near Canara Bank, Anekal Taluk, Banglore-562104

O&M - Attibele Industrial Area

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866784       Attibele Industrial Area,Ramesh Reddy Building,RCR layout, Yedavanahalligate,Attibele, Banglore- 562107.

O&M - Mayasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866795       Mayasandra village, Near Panchayathi office,Attibele Hobli, Anekal Taluk, Banglore- 562107.

O&M - Sarjapur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866797     aesarjapura_chandapura @bescom.co.in Near Bus Stop,Sarjapura, Banglore- 562125.

O&M - Dommasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866798       Dommasandra,Near SBM Bank,Anekal Taluk, Banglore- 562125.

Jigani Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448991274     aee.jigani@gmail.com Jigani {Above Canara Bank APC Circle Jigani Link Road Jigani Village Anekal Taluk
AAO 9449865147      
AET 9986166005      

O&M - Jigani

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9482564623     aejigani_anekal@bescom.co.in Near Purasabhe Jigani Village Anekal Taluk, Bangalore-562106

O&M - Bannerghatta

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449866791       Below Panchayath Office Bannaraghatta Village Jigani Hobli Anekal Taluk

O&M - KIADB

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AE 9449871782 080 29760909   Near Purasabhe, Jigani Village, Anekal Taluk
JE 9449866787 080 29760909  

Magadi Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 8277893905     eemagadi@gmail.com    
AEE (Office)        
AO        

Magadi Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279078     aeemagadi@bescom.co.in Near PWD Office, Baichapur Road, Magadi Town-562120
AET 9449873664     aetmagadi@bescom.co.in
AAO 9449483727     aaomagadi@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9731343484     ae1_magadi@bescom.co.in Near PWD Office, Baichapur Road, Magadi Town-562120

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9900798345     ae2_magadi@bescom.co.in Near PWD Office, Baichapur Road, Magadi Town-562120

Tavarekere Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 080 28434187 aeetavarekere@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, opposite to Tavrekere Bus Stop,Kengeri cross Tavarekere,Magadi -562130.
AET 9066781699     aettavarekere@bescom.co.in
AAO 9449865144 080 28434187 aaotavarekere@bescom.co.in

O&M - Tavarekere

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9916617455     aetavaerkere_tavareke @bescom.co.in Opposite to Gramapanchayath office, Maramma temple road, Tavarekere,Magadi -562130.

O&M - Machohalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449873937     aemachohalli_tavareke @bescom.co.in Opposite to Rashi Residency,Seegehalligate,Magadi main road, Magadi -562130.

O&M - Chandrappa Circle

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9902338542     aemachohalli_tavareke @bescom.co.in Near bus stop, Chandrappa circle.Magadi -562130.

Kudur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279078 080 27762407 aeekudur@bescom.co.in Bescom Kudur Office, Opposite to Government Hospital, Kudur Town- 561101
AET 9449872820     aetkudur@bescom.co.in
AAO 8453077761 080 27762407 aaokudur@bescom.co.in

O&M - Kudur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9880676440     aekudur_kudur@bescom.co.in Bescom Kudur office, Opposite to Government Hospital,Kudur Town- 562131

O&M - Solur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9845441242     aesolur_kudur@bescom.co.in Bescom Solur office, Kunigal road, Solur-562127

O&M - Thippasandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8904356040     aethipasandar_kudur @bescom.co.in Opposite to Government School, Thippasandra-562131

Kolar Circle

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
SEE 9448279008 08152 220642 sekolar@bescom.co.in Superintending Engineer, Kolar Circle BESCOM, MB Road, Opposite to Yamaha Showroom, Kolar - 563101
EE 9591386866 08152 220642 eeokolar@bescom.co.in
DCA 9448279579 08152 220643 dcakolar@bescom.co.in
EE (Civil)       eecivilkolar@bescom.co.in

Kolar Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279019 08152 222607 eekolar division@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM, MB Road, Kolar Town - 563101
AEE (Office)       aeeokolar division @bescom.co.in
AO       aokolar division@bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiakolardivision @bescom.co.in
SK       skkolar division@bescom.co.in

Kolar Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279060     aeekolarrural@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, Rural Sub-Division, MB Road, Kolar Town-563101
AET 8073588203     aetkolarrural@bescom.co.in
AAO 9449259306     aaokolarrural@bescom.co.in

O&M - Kembodi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8147898780     aekemdobi_kolarrural @bescom.co.in Kembodi Village, Kolar- 563126

O&M - Vokkaleri

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878185     aevokkaleri_kolarrural @bescom.co.in Vokkalere Village, Kolar - 563130

O&M - Vemagal

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9663942627     aevemgal_kolarrural @bescom.co.in Vemgal Village, Kolar- 563128

O&M - Narasapur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9986440705     aenarasapura_kolarrural @bescom.co.in Narasapur Village, Kolar- 563128

O&M - Holluru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9449878205     aeholluru_kolarrural @bescom.co.in Holuru Village, Kolar- 563126

O&M - Kyalnur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9008430873     aekyalnur_kolarrural @bescom.co.in Kyalanur Village, Kolar- 563128.

O&M - Sugatur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878261     aesugutur_kolarrural @bescom.co.in Sugatur Village, Kolar- 563126.

Kolar Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279059 08152 226971 aeekolarurban@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M), BESCOM, City Sub-Division, Near Doomlight Circle, Kolar Town-563101
AET 8618021719     aetkolarurban@bescom.co.in
AAO 9448259315 08152 226971 aaokolarurban@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448522822     ae1_kolarurban@bescom.co.in Near Doomlight Circle, Kolar Town-563101

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9945008211     ae2_kolarurban@bescom.co.in Near Doomlight Circle, Kolar Town-563101

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878416     ae3_kolarurban@bescom.co.in Near Doomlight Circle, Kolar Town-563101

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878416     ae4_kolarurban@bescom.co.in Near Doomlight Circle, Kolar Town-563101

Srinivasapur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279063 08157 246236 aeesrinivaspura@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Madanapalle Road, Srinivasapura Town, Kolar District-563135.
AET 9880333445     aetsrinivaspura@bescom.co.in
AAO 9902841787 08157 246236 aaosrinivaspura@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878193     ae1_srinivaspura@bescom.co.in Madanapalle Road, Srinivasapura Town, Kolar District-563135.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878236     ae2_srinivaspura@bescom.co.in Madanapalle Road, Srinivasapura Town, Kolar District-563135.

O&M - Lakshmipura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9742463865     aelakshmipura_srinivaspura @bescom.co.in Lakshmipura,Lakshmipura post,Srinivasapura,Kolar District-563135.

O&M - Gownapalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878194     aegownapallli_srinivaspura @bescom.co.in Gownapalli Village , Gownapalli post, Srinivasapura Taluk,Kolar District-563161.

O&M - Yeldur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9538253025     aeyeldur_srinivaspura @bescom.co.in Yeldur Hoblia and village,Srinivaspura Taluk, Kolar District-563138.

Chikka Ballapur Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279023 08156 270870 eechikkaballapura @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM, BB Road, Opposite to Head Post Office,Chikkaballapura Town - 562101
AEE (Office)       aeeochikkaballapura @bescom.co.in
AO       aochikkaballapura @bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiachikkaballapura @bescom.co.in
SK       skchikkaballapura @bescom.co.in

Bagepalli Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279071 08150 282279 aeebagepalli@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near KSRTC Bus Stand, Bagepalli, Chikka Ballapur District-561207
AET 9448799970     aetbagepalli@bescom.co.in
AAO 9483730508 08150 282279 aaobagepalli@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730506     ae1_bagepalli@bescom.co.in Near KSRTC Bus Stand, Bagepalli, Chikka Ballapur District-561207

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730507     ae2_bagepalli@bescom.co.in Near KSRTC Bus Stand, Bagepalli, Chikka Ballapur District-561207

O&M - Pathapalya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730510     aepathapalaya_bagepalli @bescom.co.in Pathapalya village,Pathapalya Hobli,Bagepalli Taluk, Chikkaballapura District- 561212.

O&M - Chellur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9164278972     aechellur_bagepalli @bescom.co.in Chelur, Bagepalli taluk, Chikkaballapura District- 561212.

Chikkaballapur Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279069 08156 272606 aeechikkaballapurarural @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, Manchanabele Road,Chikkaballapura Town-562101.
AET 7892611342     aetchikkaballapurarural @bescom.co.in
AAO 9343612268 08156 272606 aaochikkaballapurarural @bescom.co.in

O&M - Nandi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9483730503     aenandi_cbpurarural @bescom.co.in Nandi,Chikkaballapura - 562103.

O&M - Peresandra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9483730502     aeperesandra_cbpurarural @bescom.co.in Peresandra Cross,Chikkaballapura-562104

O&M - Mandikal

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730504       Mandikal Village,Chikkaballapura- 562104.

O&M - V

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730505     ae5_cbpurarural@bescom.co.in Vapasandra , Manchanabele road, Chikkaballapura- 562101

Chikkaballapur Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279068 08156 272611 aeechikkaballapuraurban @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, BB Road, Opposite to Head Post Office, Chikkaballapura Town-562101.
AET 8951870973     aetchikkaballapuraurban @bescom.co.in
AAO 9632868555 08156 272611 aaochikkaballapuraurban @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730496     ae1_cbpuraurban@bescom.co.in BB Road, Opposite to Head Post Office, Chikkaballapura Town-562101.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9483730497     ae2_cbpuraurban@bescom.co.in BB Road, Opposite to Head Post Office, Chikkaballapura Town-562101.

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9483730499     ae3_cbpuraurban@bescom.co.in BB Road, Opposite to Head Post Office, Chikkaballapura Town-562101.

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730498     ae4_cbpuraurban@bescom.co.in BB Road, Opposite to Head Post Office, Chikkaballapura Town-562101.

Gowri Bidanur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279073 08155 286441 aeegowribidanur@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, MG Road,Gowribidanur-561208
AET 9986181845     aetgowribidanur@bescom.co.in
AAO 9986300506 08155 286441 aaogowribidanur@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730517     ae1_gowribidanur@bescom.co.in D Palya road Near Jnana Mandira Gowribidanur- 561208

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730518     ae2_gowribidanur@bescom.co.in D Palya road Near Jnana Mandira Gowribidanur- 561208

O&M - Vidhuraspath

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730522     aevidhurashpath_gwribdnur @bescom.co.in Vidhurashpatha Gauribidanur- 561208.

O&M - Manchenahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730520     aemanchenahalli_gwribdnur @bescom.co.in Near Power Station and Bus Stand Manchanabele Village Gauribidanur- 561211.

O&M - Thondebhavi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730523     aethondebhavi_gwribdnur @bescom.co.in Thondebhavi Gauribidanur- 561213.

O&M - Alipura

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730521     aealipura_gwribdnur @bescom.co.in Alipura Gauribidanur- 561213.

O&M - Hosur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730519     aehosur_gwribdnur @bescom.co.in Hosur Gauribidanur- 561208.

Gudibande Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279072 08156 261300 aeegudibande@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near Maruthi Circle AK Colony Gudibande-561209
AET 9916260267     aetgudibande@bescom.co.in
AAO 9972714793 08156 261300 aaogudibande@bescom.co.in

O&M - Gudibande

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730512     aegudibande_gudibande @bescom.co.in Near Maruthi Circle AK Colony Gudibande-561209

O&M - Vatada Hosahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9483730514     aevatadahosahly_gudibande @bescom.co.in Near BCM Hostel Vatada Hosahalli Cross Gauribidanur 561228

O&M - D.Palya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9483730515     aedpalya_gudibande @bescom.co.in Near Bus Stand and Govt Hospital D N Palya Village Gauribidanur- 561211 .

KGF Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9448279020 08153 275533/274293 eekgfdivision@bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Champion Reefs, K.G.F Town - 563117
AEE (Office)       aeeokgfdivision@bescom.co.in
AO       aokgfdivision@bescom.co.in
AO (I/A) 9448279064 08153 255818 aoiakgfdivision@bescom.co.in
SK       skkgfdivision@bescom.co.in

Bangarpet Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279065     aeebangarpet@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Behind Vijay Talkies,Bangarpet-563114.
AET 9886517919     aetbangarpet@bescom.co.in
AAO 9972721804     aaobangarpet@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 7259616545     ae1_bangarpet@bescom.co.in Behind Vijay Talkies,Bangarpet-563114.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878336     ae2_bangarpet@bescom.co.in Behind Vijay Talkies,Bangarpet-563114.

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878347       Behind Vijay Talkies,Bangarpet-563114.

O&M - Karahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449654270     aekaraqhalli_bangarpet @bescom.co.in Karahalli Village Bangarpet-563114.

O&M - Budikote

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 7899351665     aebudikote_bangarpet @bescom.co.in Budikote Village Bangarpet-563114.

O&M - Kamasamudra

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 7899351665     aekamansamudra_bangarpet @bescom.co.in Near Govt Hospital Kamasamudra Main Road Kamasamudra Village Bangarpet-563114.

Bethamangala Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9980549185       Opposite to Govt School Bethmangala Village, Bangarpet-563116.
AAO 9986907514      
AET 9686498255      

O&M - Bethamangala

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9036180812     aebethamangala_bangarpet @bescom.co.in Opposite to Govt School Bethmangala Village ,Bangarpet-563116.

O&M - Sundar Palya

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9538951455     aesundrapalya_bangarpet @bescom.co.in Sundar Palya Village, Bangarpet-563116.

O&M - Kyasamballi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878368     aekyasamballi_bangarpet @bescom.co.in Kyasamballi Village Bethamangala Hobli Bangarpet- 563116

KGF Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279064 08153 276865 aeekgf@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Champion Reefs,K.G.F Town-563117.
AET 9535355347     aetkgf@bescom.co.in
AAO 9901844216 08153 276865 aaokgf@bescom.co.in

O&M - Robertson Pet-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8105905947     aerobertsonpet1_kgf @bescom.co.in 1st Cross road, Robertsonpete, K.G.F -563117.

O&M - Robertson Pet-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9986878424     aerobertsonpet2_kgf @bescom.co.in 1st Cross road, Robertsonpete, K.G.F -563117.

O&M - Anderson Pet-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9901195372     aeandersonpete1_kgf @bescom.co.in Andersonpet,K.G.F - 563113.

O&M - Anderson Pet-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449189488     aeandersonpete2_kgf @bescom.co.in Andersonpet,K.G.F - 563113.

O&M - BEML

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9480203017     aebeml_kgf@bescom.co.in No-7, BEML Shopping complex,opposite to medical center, BEML Nagar, KGF-563115

Malur Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279066 08151 232342 aeemalur@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Opposite to Court, Bangalore Road, Malur-563130
AET 9902071027     aetmalur@bescom.co.in
AAO 9986252331 08151 232342 aaomalur@bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878299     ae1_malur@bescom.co.in Near Municipal Council Malur Town- 563130.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9164866979     ae2_malur@bescom.co.in Near Municipal Council Malur Town- 563130.

O&M - Lakkuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878117     aelakkur_malur@bescom.co.in Lakkur Village Malur- 563160.

O&M - Masthi

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9902916211     aemasthi_malur@bescom.co.in Masti Village Malur- 563160.

O&M - Tekal

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878059     aetekal_malur@bescom.co.in Tekal Village Malur- 563137

O&M - Kudiyanuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449786135     aekudiyanur_malur @bescom.co.in Kudiyanur Village Malur- 563130.

O&M - Shivarapatna

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9864866979     aeshivarapatna_malur @bescom.co.in Shivarapatna Village,Malur - 563130.

O&M - Chikka Kothanur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449878274     aechikkakothnur_malur @bescom.co.in Chikkakunthur Village Malur - 563137.

Mulabagilu Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279067 08159 242058 aeemulubagal@bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Near Bus stand, MC Road,Mulbagal- 563131
AET 9449941343     aetmulubagal@bescom.co.in
AAO 9740200391 08159 242058 aaomulubagal@bescom.co.in

O&M - Byrkuru

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9448170116     aebyrkur_mulubagal @bescom.co.in Near Govt College Byrkuru Village Mulbagal- 563132.

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8941876606     aebyrkur_mulubagal @bescom.co.in Near Bus stand, MC Road,Mulbagal- 563131

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9036710659     ae2_mulubagal@bescom.co.in Near Bus stand, MC Road,Mulbagal- 563131

O&M - Avani

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9632050918     aeavani_mulubagal @bescom.co.in Near Eshwar Temple Avani Village Mulbagal- 563127.

O&M - M.N Halli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8453563679     aemnhally_mulubagal @bescom.co.in Near Bus stand Mallanayakanahalli Village Mulbagal- 563136.

O&M - Thaylur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9964787254     aethaylur_mulubagal @bescom.co.in Near BSNL Telephone Exchange Tayalur Village Mulbagal- 563136.

O&M - Nangli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9108556419     aenangli_mulubagal @bescom.co.in Near Govt Hospital NH-75 Road Nangali Village Mulbagal- 563132.

Chinthamani Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
EE 9449844851 08154 251105 eechinthamanidivision @bescom.co.in Executive Engineer (Ele.,) BESCOM Near Anjaneya Reddy Kalyan Mantapa, Chintamani Town - 563125
AEE (Office)       aeeochinthamanidivision @bescom.co.in
AO       aochinthamanidivision @bescom.co.in
AOI (I/A)       aoiachinthamanidivision @bescom.co.in
SK       skchinthamanidivision @bescom.co.in

Chinthamani Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279062 08154 252197 aee_ruralchintamani @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, Rural Sub-Division, Near Polytechnic Road,Chintamani-563125
AET 9449450714     aet_ruralchintamani @bescom.co.in
AAO 9880049008 08154 252197 aao_ruralchintamani @bescom.co.in

O&M - Kaiwara-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8867421945     aekaiwara1_chnthmanirural @bescom.co.in Near Kaiwara Thathaiah Temple Kaiwara Village Chintamani-563125

O&M - Kaiwara-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449941775     aekaiwara2_chnthmanirural @bescom.co.in Near Kaiwara Thathaiah Temple Kaiwara Village Chintamani-563125

O&M - Yegwakote

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9945850039     aeyegwkote_chnthmanirural @bescom.co.in Yegavakote Village Murugamalla Hobli Chinthamani- 563146.

O&M - Batlahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9481300696     aebatlahly_chnthmanirural @bescom.co.in Near Bus stand Bathalahalli Village Munganahalli Hobli Chinthamani- 563146.

O&M - Iragampalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 8152854525     aeirgamply_chnthmanirural @bescom.co.in Iragampally Village Chinthamani- 563123.

O&M - Kencharahalli

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449923958     aekencharaly_chnthmnirurl @bescom.co.in Kencharahalli Village Chinthamani- 563125

Chinthamani Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279061 08154 251102 aeechinathamaniurban @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, Near Anjaneya Reddy Kalyan Mantapa, Chintamani- 563125
AET 9482802829     aetchinathamaniurban @bescom.co.in
AAO 8867772484 08154 251102 aaochinathamaniurban @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9538703901     ae1_chnthmaniurban @bescom.co.in Near Anjaneya Reddy Kalyan Mantapa, Chintamani-563125.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8123968878     ae2_chinathamaniurban @bescom.co.in Near Anjaneya Reddy Kalyan Mantapa, Chintamani-563125.

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9036332918     ae3_chinathamaniurban @bescom.co.in Near Anjaneya Reddy Kalyan Mantapa, Chintamani-563125.

O&M - IV

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9901408880     ae4_chinathamaniurban @bescom.co.in Near Anjaneya Reddy Kalyan Mantapa, Chintamani-563125.

Shidlaghatta Rural Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279076 08158 254528 aeeshiddlagattarural @bescom.co.in Behind Canara Bank, Sidlaghatta-562105
AET 9449877601 08158 255615 aaoshiddlagattarural @bescom.co.in
AAO 9880452434     aetshiddlagattarural @bescom.co.in

O&M - Jangamana Kote-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 8904651077     aejangamkote1_sdlgtarural @bescom.co.in Near Lake Jangamanakote Village Shidlaghatta- 562102.

O&M - Janagamana Kote-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9008958465     aejangamkote2_sdlgtarural @bescom.co.in Near Lake Jangamanakote Village Shidlaghatta- 562102.

O&M - Melur

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877587     aemelur_sdlgtarural @bescom.co.in Next to BSNL Office Meluru Village Shidlaghatta- 562102.

O&M - Dibburahalli-1

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9901593138     aedibburali1_sdlgtarural @bescom.co.in Near Power Station Dibburahalli Village Sadhali Hobli Shidlaghatta- 562105.

O&M - Dibburahalli-2

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer-(I/c) 9901593138     aedibburali2_sdlgtarural @bescom.co.in Near Power Station Dibburahalli Village Sadhali Hobli Shidlaghatta- 562105.

Shidlaghatta Urban Sub Division

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
AEE 9448279074 08158 256527 aeeshiddlagattaurban @bescom.co.in Asst. Executive Engineer (Ele.,)(Com. O&M),BESCOM, City Sub-Division, Behind Canara Bank,Shidlaghatta-562105.
AET       aetshiddlagattaurban @bescom.co.in
AAO-(I/c) 9964811738 08158 256527 aaoshiddlagattaurban @bescom.co.in

O&M - I

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877621     ae1_shiddlagattaurban @bescom.co.in Near Sidlugatta Railway station Shidlaghatta-562105.

O&M - II

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877624     ae2_shiddlagattaurban @bescom.co.in Near Sidlugatta Railway station Shidlaghatta-562105.

O&M - III

Designation Mobile STD Code Phone Email Office Address Latitude/Longitude
Section Officer 9449877621       Near Sidlugatta Railway station Shidlaghatta-562105.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-07-2021 05:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080